stemmingmakerij
maandag, 01 juli 2013 18:46

De inspiratie
Filosoof René Gude in het boek ‘Stand-up filosoof’ opgetekend door Wilma de Rek, blz. 90-95.
Het onderwerp is politiek ‘stemming maken’.
Gude: Er zijn drie belangrijke perspectieven van waaruit je dat kunt doen.
Traditioneel, progressief en pragmatisch. In feite kun je de meeste levensbeschouwingen en wereldbeelden onderbrengen in een (of meer) van deze drie benaderingen. Het publiek van politiek ook: zij die voornamelijk naar tradities leven en een hang naar het verleden hebben; de mensen die naar een idee toeleven en dus meer gericht zijn op de toekomst; en de mensen die vanuit een tijdelijk belang leven, net hoe het uitkomt. De eerste groep leeft naar de opgedane en gedeelde ervaring; de tweede groep richt zich op ideeën die gerealiseerd moeten worden, doorgaans ideeën die je nog niet in de ervaring heb gezien; de derde op de belangen van het moment.
…Deze drie staan principieel op gespannen voet met elkaar. De traditionalisten willen geen nieuwe ideeën verwezenlijken en vinden de belangen van de huidige generatie ondergeschikt; de ideeënjongens willen niet in de huidige traditie blijven steken en ze willen het gezamenlijke idee laten heersen over de toevallige belangen van enkelingen; de belangenjongens moeten niets van grote ideeën hebben en houden ook niet van tradities.
… De dagelijkse werkelijkheid is een constellatie waarin je altijd die drie bewegingen door elkaar ziet - iedereen heeft wel degelijk een traditie, heeft ideeën, en heeft belangen. Iedereen! Tot zover Gude.

Mijn toepassingen:
1. je hebt 10 punten te verdelen; hoe zou je die punten voor jezelf in je privéleven verdelen over de drie categorieën? Eventueel: per veel voorkomende situatie/context.
2. idem, maar dan in jouw werkleven?
3. idem, maar dan gezien vanuit de positie van het systeem waarin je werkt (bijv. organisatie, vereniging, etc.). Bijv. hoe zou je de meest dominantie manier van werkelijke besluitvorming beschrijven in deze drie categorieën? En hoe worden die besluiten (plannen, strategieën, beslissingen) gepresenteerd? Is daar een verschil met de werkelijke wereld? Hoe zou dat komen?
4. Waarom zou de leiderschapsliteratuur zo bol staan van ‘eerst een visie’ (optie 2).
5. De roep om ‘eerst een visie, dan pas kunnen we verder’ lijkt dus en eenzijdige benadering (optie 2). Voor visie kun je ook invullen: verbindend concept (o.a. marketing). Ken je voorbeelden of situaties waarin er toch een werkzame/vruchtbare coalitie kon worden gevormd met de traditionelen resp. de belangengroep? Hoe kon dat zo gebeuren?

 

 

Voeg je reactie toe

Je naam:
Onderwerp:
Reactie: