Zin-neming
maandag, 15 augustus 2011 17:33

Het kan zeker ook aan mij liggen, maar ik hoor uit de mond van marketing- en communicatiemensen steeds vaker de verzuchting komen dat ze ‘eigenlijk liever een baan zouden willen hebben waarin ze iets zinvollers zouden willen doen’. Wat dit dan is, blijft meestal steken in begrippen als ‘iets voor mensen’, ‘meer zingevend’ of ‘iets voor een goed doel’.
‘Is wat je nu doet niet zinvol genoeg dan?’ is dan soms mijn vraag.
Kennelijk is het werken voor een bedrijf dat fast-moving-goods maakt dat niet. Of werken bij een verzekeraar. Ook werken bij een organisatie die ouderen of jongeren als specialisatie heeft geeft blijkbaar te weinig genoegdoening.
In mijn ervaring is het werken bij of voor een goed doel niet altijd een onverdeeld genoegen. Ik merk daar vaak veel strijd en woede (misschien door het onrecht m.b.t. de ‘cause’, zoals mishandeling of armoede). Dat geeft mensen wel drive, maar kan ook verblinden en creativiteit buiten de deur houden. In veel gevallen zijn de mensen ook geen top-professionals. En niet te vergeten de politieke sfeer, die vaak ruim baan krijgt omdat de focus op marktgerichtheid en resultaat er ontbreekt. De veldwerkers tegen de fondsenwervers bijvoorbeeld…
Los daarvan is in feite elke bijdrage die je als mens levert van belang. Wat je ook doet. Hoe groot- of kleinschalig dan ook. Je hoeft niet de hele wereld te redden. Dat dacht mijn generatie in de jaren ’70 nog wel.
De discussie zou volgens mij niet zozeer moeten gaan om de baan, maar om je oordeel erover.
En natuurlijk over waar dat oordeel vandaan komt. Dat zou je eerst helder moeten hebben voor je gaat solliciteren. Wat is de rol van je vrienden of de media op je mening? Hoe toets je die aan die van jou? Is er wel binnen je werk genoeg afwisseling? Heb je werkelijk een echt contact met je collega’s? Nee? Aan wie ligt dat? Wat heb je daaraan geprobeerd te doen? Wat doet je bedrijf nu aan maatschappelijke betrokkenheid? Kun je daar meer aan bijdragen of toevoegen? En heb je wel genoeg contact met jezelf, wat zegt je hart? Welke thema’s houden je nu ‘deep down’ bezig? Is het voorzien in je levensonderhoud te combineren met je diepere drijfveren? Onderzoek al die oordelen, er zijn veel wegen, bijvoorbeeld via de vier vragen van Byron Katie. Of ga meer kansgericht aan het werk (oplossingsgericht of solution focus heet het ook wel - vergroot de problemen niet uit, maar kijk naar situaties waarin het probleem zich niet of minder hevig voordeed. Hoe kon dat zo gebeuren?).
Je kunt best zweven met je voeten op aarde.

 

Voeg je reactie toe

Je naam:
Onderwerp:
Reactie: