Domeinen als welkome aanvulling op afdelingen.


Onze neiging om alles in hokjes te stoppen en er een label op te plakken, blokkeert creativiteit en groei. In plaats van de Westerse 'eeuwig ware' categorisering, hanteerden de Chinezen - zo zegt men - een opportunistische 'indeling van de dag'.

De structuren van de komende tijd zijn veel dynamischer; ze komen voort uit wat het hele systeem wil en niet uit een drang naar controle van een elite. Het laten ontstaan van domeinen is een oplossing. Het zijn gebieden waar mensen elkaar opzoeken op basis van wat hen bezighoudt en wat belangrijk is. Vergelijk het maar met een rif: een ecosysteem (domein op zichzelf) waarin allerlei subdomeinen bestaan.
Men kan in en uit bewegen, zoals bij sites op het Web. De indeling ontstaat vanuit activiteitengebieden, interessen, typen ambacht, marktsegmenten, projecten, bewustzijnsniveaus, etc, etc. Hij is niet lineair, maar volgt veel dimensies tegelijk en de delen overlappen elkaar. Een nieuw begrip kan een nieuw domein worden. En daarmee een nieuwe kijk op de wereld geven. Domeinen kunnen op een betrekkelijk eenvoudige manier tot stand komen: top down én bottom up. Ze kunnen heel concreet zijn zoals de H.O.G. Harleys Owners Group of ze kunnen abstracter zijn.

Mijn eigen domeinen

Deze heb ik dicht bij mijn kernkwaliteiten gezocht:

- verbinden, gehelen zoeken; samenwerken, integreren, jezelf helen, etc.

- conceptdenken; het idee erachter als inspiratiebron en leidraad; werk mag leuk zijn

- kansgericht werken i.p.v. probleemgericht werken; geen oorzaken zoeken, maar kansen zien en pakken

- energiewerk; op een dieper niveau kijken wat er is en wil ontstaan. Waar zit de 'kernenergie'?

- essentie zoeken; waar draait het in wezen om? wat is de drijvende kracht?

- organisch werken i.p.v. mechanistisch; processen, creativiteit en beweging i.p.v. structuren en beheersing

Het zijn domeinen van waaruit ik lees, leef, publiceer, met klanten werk, etc.

 

Favoriete blog-artikelen